Artikkeleita

Kovenantti rahoituksen apuvälineenä

“Kovenantti” on yleinen ja vakiintunut suomenkielinen vastine englanninkieliselle covenant-termille. Kovenantti on tulevaisuudessa saadun rahoituksen takaisinmaksun varmistamiseen pyrkivä ja edellytykset sen takaisinmaksulle mahdollistava...

Luottosopimus

Luottosopimus tarkoittaa osapuolten sopimien kaikkien eri ehtojen ja sääntöjen kokonaisuutta, jotka määrittävät luoton eli velan antamista ja takaisin maksamista. Luottosopimus syntyy samalla tavalla kuin muutkin sopimukset ja siihen sovelletaan sopimusoikeuden...

Yrityksen velkajärjestely

Maksuvaikeuksiin ajautuneen yrityksen velkajärjestely on yksinkertaisimmillaan pelkkä maksusuunnitelma. Mikäli se ei riitä, saatetaan tarvita yrityssaneerausta. Tärkeää on joka tapauksessa reagoida mahdollisimman nopeasti maksuvaikeuksiin ja niiden syihin, jotta...

Pienyrityksen rahoitusvaihtoehdot

Yritykselle syntyy toimiessaan tarvetta pääomaan, sillä menot edeltävät usein tuloja. Rahoitusvaihtoehdot perustuvat omaan ja vieraaseen pääomaan sekä näitä yhdistelevään välirahoitukseen. Tätä pääomaa pyritään saamaan eri rahoittajilta. Oma pääoma Omaa pääomaa ovat...

Välirahoitus

Välirahoitus on yksi keskeinen yrityskauppojen rahoitusmuoto. Muita nimityksiä sille ovat hybridit ja mezzanine-instrumentit. Osakeyhtiö voi saada rahoitusta oman pääoman eli osakkeiden kautta tai vieraan pääoman eli velkakirjojen avulla. Välirahoitus on...