Artikkeleita

KKO 2016:51 – oikeustapauskommentti, välitystuomioon perustuva saatava

Tapauksessa X Ky oli hakenut Y Oy:n asettamista konkurssiin, koska Y Oy ei ollut maksanut välitystuomioon perustuvaa saatavaa. Kyseistä välitystuomiota ei ollut määrätty pantavaksi täytäntöön. Käräjäoikeudessa oli lisäksi vireillä välitystuomion mitättömyyttä tai...

Konkurssivalvonta

Konkurssivalvonta tarkoittaa velkojan oikeutta valvoa saatavansa ja saada sille suoritus sekä käyttää muita lain mukaan velkojalle kuuluvia oikeuksia. Velkojen valvonta tapahtuu toimittamalla pesänhoitajalle valvontakirjelmä. Konkurssivalvontaa sääntelee...

Yrityksen velkajärjestely

Maksuvaikeuksiin ajautuneen yrityksen velkajärjestely on yksinkertaisimmillaan pelkkä maksusuunnitelma. Mikäli se ei riitä, saatetaan tarvita yrityssaneerausta. Tärkeää on joka tapauksessa reagoida mahdollisimman nopeasti maksuvaikeuksiin ja niiden syihin, jotta...

Miten välttää luottotappio?

Kaikille on varmasti tuttu tilanne, jossa sopimus asiakkaan kanssa on tehty, tuote tai palvelu toimitettu, ja sitten asiakas ei maksakaan. Haluamme luottaa ihmisiin, haluamme uskoa kaikista parasta. Joskus hyväuskoisuus ja liian positiivinen asenne voi kostautua....

Oikeustapauskommentti velan vanhentumisesta

Oikeustapauskommentaari korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO:2015:29 Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen – Vapaamuotoinen katkaisutoimi Todistustaakka Taustaa Tapaus koski velan vanhentumista, vanhentumisen katkaisemista sekä sitä, kummalla osapuolista on...