23.2.2015

Työntekijän irtisanomisaika: muistilista

Yleensä työntekijän irtisanomisaikaa ei ole erikseen sovittu työsopimuksessa. Tällöin noudatettavaksi tulevat työsopimuslain mukaiset yleiset irtisanomisajat.

Mahdolliset työehtosopimuksen irtisanomisajat vastaavat yleensä työsopimuslain säännöksiä.

Muistilista lain mukaisista irtisanomisajoista

Työnantajan tulee noudattaa seuraavia irtisanomisaikoja työsuhteen keston perusteella:

Irtisanomisaika Työsuhde jatkunut keskeytyksettä
14 päivää enintään 1 vuosi
1 kk yli 1 ja korkeintaan 4 vuotta
2 kk yli 4 ja korkeintaan 8 vuotta
4 kk yli 8 ja korkeintaan 12 vuotta
6 kk yli 12 vuotta

Työntekijän tulee noudattaa seuraavia irtisanomisaikoja:

Irtisanomisaika Työsuhde jatkunut keskeytyksettä
14 päivää enintään 5 vuotta
1 kk yli 5 vuotta

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia irtisanomisajasta tietyin rajoituksin

Irtisanomisajasta sovittaessa tulee tarkastaa työsuhteeseen mahdollisesti sovellettava työehtosopimus. Työehtosopimuksessa voi olla ehto irtisanomisajasta, jota on osapuolten välisessä työsuhteessa noudatettava työntekijän suojaksi.

Työsuhteen osapuolet voivat myös sopia siitä, että irtisanomisaikaa ei ole. Tällöin työsuhde päättyy heti irtisanomispäivän päättyessä.

Irtisanomisaika voidaan sopia enintään kuuden kuukauden mittaiseksi. Jos osapuolet ovat sopineet tätä pidemmästä ajasta, on noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.

Työnantajan noudatettava irtisanomisaika voidaan sopia työntekijän noudatettavaa irtisanomisaikaa pidemmäksi. Mikäli on sovittu päinvastoin, eli työnantajan irtisanomisaika lyhyemmäksi kuin työntekijällä, työntekijä saa noudattaa irtisanoutuessaan työnantajan lyhyempää irtisanomisaikaa.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi lähtökohtaisesti irtisanoa, ellei sopimusta ole tehty irtisanomisenvaraiseksi.

Irtisanomisaikana työntekijän työnteko- ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuudet lähtökohtaisesti jatkuvat

Työnantaja voi halutessaan vapauttaa työntekijän työntekovelvollisuudesta. Tietyissä tilanteissa työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta irtisanomisajalta, esim. palkattoman sairasloman aikana.

Huomioitavaa työsopimusta laadittaessa

Työsuhdetta solmittaessa työnantajan tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • solmitaanko työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi vai määräaikaiseksi? liitetäänkö määräaikaiseen työsopimukseen irtisanomisehto?
  • mitä työehtosopimus määrää irtisanomisajoista?
  • onko työntekijän kanssa syytä sopia irtisanomisajasta laista poikkeavalla tavalla?

Mikäli työnantaja tai työntekijä laiminlyö irtisanomisajan noudattamisen, osapuolen täytyy maksaa toiselle irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus.

© 2022 Asianajotoimisto Lindblad