fbpx

27.3.2017

Yrittäjän testamentti

Ennakoimattomat ja äkilliset muutokset aiheuttavat useimmiten haittaa yritystoiminnalle. Kaikkiin yllättäviin tilanteisiin ei voi varautua ennakolta, mutta useimmiten suunnitelmallisuus pienentää muutoksista yritykselle aiheutuvaa haittaa ja auttaa selviytymään tilanteen yli. Yrittäjän kuolema voi aiheuttaa yritykselle ongelmia, mikäli kuolemaa tulee yllättäen eikä siihen ole ehditty varautua millään tavoin. Pahimmassa tapauksessa yrittäjän kuolema tuhoaa yritystoiminnan yrityksen periytyessä osaamattomiin käsiin.

Miksi testamentti?

Yrittäjä voi varautua kuolemaansa tekemällä testamentin. Perintökaaren mukaan testamentti on ainoa keino määrätä omaisuudestaan kuoleman jälkeen ja sen tulee täyttää tarkat muotomääräykset ollakseen pätevä. Mikäli testamenttia ei ole tehty, menee perimys perintökaaren säännösten mukaan.

Testamenttia pohtiessaan yrittäjän kannattaa miettiä miten hän haluaa yritystoiminnalleen käyvän hänen kuolemansa jälkeen. Mikäli yrittäjä haluaa yrityksen toiminnan jatkuvan hänen kuolemansa jälkeen, kannattaa yritysomaisuus testamentata henkilölle, jolla on kyky ja kiinnostus jatkaa yrityksen toimintaa. Vaihtoehtona on myös, että testamentissa annetaan määräys yritysomaisuuden muuttamisesta rahaksi ja testamentin täytäntöönpanemisesta vasta omaisuuden realisoinnin jälkeen.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Opas testamentin suunnitteluun

Lue tärkeimmät asiat, jotka sinun on hyvä tietää testamenttia tehdessäsi tai sen tarpeellisuutta miettiessä.

Testamenttimääräyksen rajoituksia

Testamentissa ei voi kuitenkaan täysin vapaasti määrätä omaisuudestaan. Perintökaari takaa rintaperillisille heidän vaatiessaan lakiosan. Myös avioliitto voi vaikuttaa siihen, millä tavalla omaisuudesta voidaan määrätä testamentilla. Lähtökohtaisesti avioliiton päättyessä omaisuus jaetaan puoliksi puolisoiden välillä, mikäli avioehtoa ei ole.  Perillisillä tai puolisolla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia juuri tietty omaisuutta, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, itselleen. Muun omaisuuden riittäessä voidaan perintökaaren näkökulmasta yritysvarallisuudesta määrätä täysin vapaasti.

Yritysomaisuuden testamenttaus voi vaatia muutoksia yritysrakenteeseen jo yrittäjän eläessä. Yrittäjän on syytä varmistaa, että hänen omaisuutensa on mahdollista jakaa hänen testamentissa määräämällään tavalla. Joissakin tapauksissa esimerkiksi yritysrakennetta voidaan joutua muuttamaan siten, että testamenttaus on mahdollista lakiosia loukkaamatta. Yritysrakenteen ollessa kunnossa testamentin avulla voidaan myös taata puolisolle ja lapsille tuloja yrityksestä vaikka he eivät aktiivisesti osallistuisi yrityksen käytännön johtamiseen.

Testamentin laadinnassa kannattaa käyttää asiantuntijaa, jonka avulla varmistetaan yrittäjän viimeisen tahdon toteutuminen ja vältetään ennalta mahdolliset sudenkuopat testamentin täytäntöönpanossa. Testamentti täytyy tehdä tarkasti harkiten, mutta sen laadinnassa ei kannata aikailla. Halutessaan testamenttia voi aina muuttaa uudella testamentilla, mikäli aiemmin laadittu ei enää ole ajantasainen ja vastaa testamentin tekijän viimeistä tahtoa.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad