Sopimusoikeus

Laadimme asiantuntemuksella kaikenlaiset sopimukset sekä yrityksille että yksityisille ihmisille.

Yrityksille sopimusoikeus on hyvin keskeisessä asemassa niiden järjestäessä liiketoimiaan. Kunnolla laaditut sopimukset takaavat parhaiten tavoitteiden saavuttamisen yritysten sisäisissä ja ulkoisissa järjestelyissä sekä kaupankäynnissä, erityisesti sopimusoikeus korostaa merkitystään maiden rajoja ylittävässä toiminnassa.

Kirjallinen sopimus tuo turvaa

Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen, mutta niitä laadittaessa kirjallisen muodon noudattaminen on aina suositeltavaa. Kirjallinen muoto tuo oikeussuhteeseen varmuutta, josta hyötyvät kaikki sopijapuolet. Käytännön elämässä suullisten sopimusten sisältöä on vaikea todistaa esimerkiksi oikeudenkäynnissä. Tietyissä tapauksissa lainsäädäntö vaatii, että pätevä sopimus täytyy laatia kirjallisesti, jotta siihen voidaan vedota. Tässäkin tapauksessa kirjalliseen muotoon laaditulla sopimuksella on huomattavat etunsa.

Sopimus on edullinen

Yrityksen sopimusten tarkastus ja muokkaaminen on erityisen edullista tilanteissa, joissa samalla sopimuspaketilla tehdään sopimuksia päivittäin ja kun sopimuksen kohteet ovat arvokkaita.

Katso myös alla osakassopimuksen pääkohdat:

Osakassopimus from Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy

Avustamme

sopimusoikeuden asioissa, jotka liittyvät mm.

 • agentuuri- tai jälleenmyyntisopimuksiin
 • IT-sopimuksiin
 • kaupallisiin sopimuksiin kehitys- ja yhteistyösopimuksiin
 • lisenssisopimuksiin
 • luvake l. franchising-sopimuksiin
 • osakas-ja toimitusjohtajasopimuksiin
 • rahoitussopimuksiin
 • salassapitosopimuksiin
 • teknologiansiirtosopimuksiin
 • teknologiasopimuksiin
 • toimitus- ja alihankintasopimuksiin
 • työsuhteisiin liittyviin sopimuksiin
 • yrityksen sopimuksiin
 • yrityskauppoihin ja uudelleenjärjestelyihin
 • yritysten sisäisiin ja välisiin sopimuksiin