fbpx

Kunnanjohtajan tehtäväkenttä on hyvin moniulotteinen ja vaativa. Kunnanjohtajasopimuksella on tärkeä merkitys kunnanjohtajan onnistumisen edellytysten turvaamisessa ja tavoitteiden selkeyttämisessä.

Kunnanjohtajasopimuksen sisältö

Kuntalaissa säädetään kunnanjohtajasopimuksen sisällöstä, mutta vain yleisellä tasolla. Kunta tai kuntayhtymä voi siis päättää johtajasopimuksen sisällön omien tarpeidensa ja toimintakulttuurinsa mukaisesti.

Kuntalain mukaan kunnanjohtajasopimuksessa on sovittava kunnan ja kuntayhtymän johtamisen edellytyksistä. Tarkemmin asiaa ei ole määritelty, mutta nämä asiat voivat olla esimerkiksi vuosittaisia johtamisen tavoitteita, tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä tai kunnanjohtajan työn arviointitapoja.

Sopimuksessa voidaan sopia myös muista asioista, kuten hallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan välisestä työnjaosta, erimielisyyksien hoitamisen menettelytavoista ja erokorvauksesta.

Kunnanjohtajasopimuksen valmistelu

Kunnanjohtajasopimuksen valmistelu kannattaa aloittaa mahdollisimman nopeasti kunnanjohtajan valinnan jälkeen, tavoitteena sopimuksen valmistuminen ennen kuin uusi kunnanjohtaja aloittaa työt. Keskustelu sopimukseen sisältyvistä asioista on hyvä aloittaa jo rekrytointiprosessin aikana, ja nämä keskustelut toimivat ensimmäisen sopimusluonnoksen pohjana.

Valmisteluvastuu kunnanjohtajasopimuksesta on kunnan hallituksen puheenjohtajalla. Sopimuksen laatiminen on avoin ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jonka aikana sovitaan yhdessä toiminnan tavoitteista ja pelisäännöistä. Kunnassa jo muotoutuneet toimintatavat voivat myös toimia pohjana sopimukselle, ja valmistelun yhteydessä voidaan vertailla muiden kuntien johtajasopimuksia. Esimerkiksi strategia, toimintaympäristön muutokset, toiminnan organisointi ja toimintakulttuuri otetaan huomioon kunnanjohtajasopimuksen sisällössä.

Hallituksen puheenjohtaja viestii sopimuksen sisällöstä hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle, jotta luottamusta saadaan rakennettua alusta lähtien. Valtuustolla on ylin strateginen johtamisvalta sekä -vastuu, joten on perusteltua ottaa valtuusto mukaan johtajasopimuksen valmisteluprosessiin parhaaksi nähdyllä tavalla.

Kunnanjohtajan kanssa käytävien sopimusneuvottelujen kautta hallituksen puheenjohtaja täsmentää kunnanjohtajasopimuksen sisältöä, kunnes päästään yhteiseen näkemykseen. Keskustelut voivat edetä sopimuksen sisältörungon mukaisesti kohta kohdalta. Mitä huolellisemmin sopimus on valmisteltu, sitä vähemmillä neuvottelukierroksilla selvitään.

Asianajopalvelut puitesopimuksella kunnille ja julkisyhteisöille

Tarjoamme kunnille ja muille julkisyhteisöille vaivattoman tavan järjestää tarvittavat asianajopalvelut ja juridinen apu. Asianajotoimisto Lindblad on monialainen asianajotoimisto, jolla on toimipisteitä useilla eri paikkakunnilla.

Kunnanjohtajasopimuksen hyväksyminen

Ennen hyväksymistä ja allekirjoittamista hallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja arvioivat vielä yhdessä sopimusluonnoksen ja viimeistelevät sen niin, että se vastaa molempien käsitystä sovituista asioista.

Jos kunnanjohtajasopimuksen ei sisälly erokorvausta, kunnanhallitus voi hyväksyä sen. Muussa tapauksessa valtuusto hyväksyy sopimuksen, sillä erokorvauksessa on kyse valtuuston talousarviovaltaan kuuluvasta asiasta. Valtuusto voi myös hyväksyä sopimuksen, vaikkei siihen sisältyisikään erokorvausta.

Kunnanjohtajasopimus liitteineen tulee julkiseksi sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu.

Tarvitsetko apua kunnanjohtajasopimuksen laatimiseen?

Autamme mielellämme. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad