Artikkeleita

Lunastusoikeus – yhtiöjärjestykseen vai osakassopimukseen?

Osakeyhtiölain 3 luvun 6 §:n mukaan yhtiön osakkeita voidaan luovuttaa rajoituksetta, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakeyhtiölain 3 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään tästä rajoittamisesta tarkemmin. Osakeyhtiölain 2 luvun 3 §:n mukaan jokaisella yhtiöllä on...

Lunastuslauseke osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä

Lunastuslauseke säätelee sitä, ketkä omistavat yhtiön osakkeita, ja täten se voi estää osakkeiden siirtymisen esimerkiksi perheen ulkopuolelle. Osakeyhtiölain (OYL) 3 luvun 7 § sisältää säännökset lunastuslausekkeen vähimmäissisällöstä ja olettamasäännöksistä, joita...

Osakeyhtiön selvitystila

Osakeyhtiö voidaan purkaa noudattaen osakeyhtiölain (OYL) 20 luvun säännöksiä selvitysmenettelystä. Lisäksi yhtiö voi purkautua sulautumisen tai jakautumisen seurauksena. Konkurssiin asetettu yhtiö katsotaan myös purkautuneeksi, jos konkurssin päättyessä ei ole...

Osakeannit – kasvuyritysten suosittu rahoitusmuoto

Laajentaakseen toimintaansa yritykset tarvitsevat usein uutta pääomaa. Tällaisen haasteen edessä osakeyhtiö voi joko ottaa lainaa tai toteuttaa maksullisen osakeannin eli kerätä rahaa antamalla vastineeksi omia osakkeitaan. Osakeannissa voidaan antaa uusia osakkeita...

KKO:n oikeuskäytäntöä konserniavustuksesta

Korkeimman oikeuden (KKO) ennakkoratkaisuissa KKO 2015:104 ja KKO 2015:105 vuoden 2015 lopulta oli kyse osakeyhtiöiden yhtiökokousten päätösten moittimisesta koskien konserniavustusten antamista ja vähemmistöosinkoa. Osingon määrää ja tilinpäätöksen vahvistamista...