Topi Heinänen

Topi Heinänen toimii Imatran, Lappeenrannan, Joensuun ja Mikkelin toimistoillamme ja on Imatran sekä Lappeenrannan toimistojen vastaava asianajaja.

Topi Heinänen

Topi Heinänen

asianajaja, varatuomari Kiinteistö- ja asuntotiimin, konkurssi- ja saneeraus- sekä perintätiimin sekä perhe- ja perintötiimin vetäjä topi.heinanen@lindblad.fi Puhelin 020 749 8176
Sihteeri

Asiantuntemuksen ydin

Erityisosaamisena riidanratkaisu, lisänä monta muuta erikoisosaamisaluetta

Asianajaja, varatuomari Topi Heinänen hoitaa pääsääntöisesti riidan ratkaisuun, perhe- ja jäämistöoikeuteen, insolvenssioikeuteen ja yritysjuridiikkaan liittyviä toimeksiantoja. Hän hoitaa myös talousrikoksiin ja työturvallisuusrikokseen liittyviä toimeksiantoja.

Heinäsen vahvinta erikoisosaamisaluetta on riidanratkaisu. Heinänen avustaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä erilaisissa riita-asioissa, kuten kiinteistöihin ja asunto-osakkeisiin liittyvissä riidoissa sekä yritysten välisissä sopimusriidoissa tuomioistuimissa ja niiden ulkopuolella. Heinänen hoitaa myös vahingonkorvauksiin liittyviä asioita. Hän avustaa asianomistajia ja vastaajia vaativissakin rikosasioissa, kuten talousrikoksissa ja työturvallisuusrikoksissa.

Topi Heinänen hoitaa myös perhe- ja jäämistöoikeudellisia toimeksiantoja. Hän toimii pyydettäessä kuolinpesissä pesänselvittäjänä ja -jakajana sekä avioeropesissä pesänjakajana. Heinänen avustaa asioissa, jotka liittyvät lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi Heinänen avustaa laaja-alaisesti yrityksiä liittyen niiden tarvitsemiin asiakirjoihin ja ongelmien ratkaisemiseen. Heinänen avustaa yrityksiä myös yrityssaneeraukseen liittyvissä asioissa ja toimii pyydettäessä pesänhoitajana konkurssipesissä.

Viimeisimpiä töitäni

Lindblad todisti luottamushenkilöön kohdistuneet syytökset perättömiksi

Asianajotoimisto Lindblad avusti Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesteristä Eksoten syyttäessä häntä virka-aseman väärinkäytöstä. Asianajaja Topi Heinäsen perusteellisen selvityksen jälkeen poliisi totesi, ettei aihetta esitutkintaan ole.

Lue lisää »

Juridista apua perunkirjoitusten tekemisen tueksi

Hautaustoimisto ja Kukkakauppa Lund Ky on hyödyntänyt Asianajotoimisto Lindbladin osaamista perunkirjoituksiin sekä testamentteihin liittyvissä asioissa jo usean vuoden ajan.

Lue lisää »

Perinnönjako sovussa on aina paras vaihtoehto

Perintöoikeudelliset asiat ovat ihmisille hyvin henkilökohtaisia asioita, joten asiakkaan sijaan tällä kertaa haastateltavana on aiheeseen erikoistunut lakimiehemme Topi Heinänen.

Lue lisää »

Lindblad tarjoaa tarvittavan lakiosaamisen Konepaja Antti Ranta -konsernille

Lähes 14 vuoden yhteistyön aikana konsernin yhtiöt ovat saaneet Lindbladilta juridista apua mm. erilaisiin sopimuksiin, riidanratkaisuun ja konkurssiasioihin.

Lue lisää »

Jounin Kaupan kauppiaspariskunta luottaa lakiasioissa Lindbladiin

Koko Suomen tuntemaksi viime vuosina noussut Jounin Kauppa Oy:n kauppiaspari Sampo Kaulanen ja Michele Murphy-Kaulanen kääntyy lakiosaamista vaativissa asioissa poikkeuksetta Asianajotoimisto Lindblad & Co:n puoleen.

Lue lisää »

RE Groupille lakiasiantuntijan palveluiden käyttäminen on itsestään selvää

RE Group on jalostunut nykyiseen muotoonsa useiden yritysjärjestelyjen kautta. Asianajotoimisto Lindblad on ollut lakiasiantuntijana mukana muutoksissa jo 15 vuoden ajan.

Lue lisää »

Yleisneuvontasopimus tuo lisäarvoa Karelian Kiinteistötilin asiakkaille

Asianajotoimisto Lindblad & Co:lta isännöintitoimisto saa nopeat ja luotettavat vastaukset lakikysymyksiin, joita heidän taloyhtiöasiakkaansa kohtaavat.

Lue lisää »

Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenet saavat tarvitsemansa juridiset neuvot Lindbladilta

Yleisneuvontasopimuksen ansiosta Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenyrittäjien on helppo pyytää lakiasiantuntijan toimenpidesuosituksia esimerkiksi perunkirjoitusten yhteydessä nouseviin kysymyksiin.

Lue lisää »

Larisa, Pietari, Venäjä

Esitän suuret kiitokset Alla Sipanova-Taskiselle ja Maija-Liisa Karttuselle sekä kaikille Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n työntekijöille tehokkaasta ja ammattimaisesta asian hoitamisesta koskien perintöasioita; venäjän kansalaisen jäämistöä Suomessa sekä perunkirjoitusta ja perinnönjakoa, kun kuolinpesän osakkaat ovat Venäjällä ja muualla asuvia venäjän kansalaisia. Venäjän kielen osaaminen suuresti helpotti asioiden hoitamista eikä vaatinut erikseen tulkkausavun hankkimista. Alla esitteli […]

Lue lisää »

Holiday Cottages Finland Oy

Holiday Cottages Finland Oy kiittää Lappeenrannan toimiston henkilökuntaa huolellisesti ja vastuullisesti tehdystä työstä monimutkaisessa asiassa, jonka lopputuloksena oli myönteinen ratkaisu ongelmaamme. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Toivomme Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:lle onnea ja menestystä. Alla, kiitämme Teitä herkkyydestä ja ymmärtäväisyydestä ja toivomme Teille onnistumisia jatkossa kaikissa asioissa ja aloitteissa.

Lue lisää »