Markku Lindblad

Markku Lindblad toimii kaikilla toimistoillamme ja on Helsingin, Mikkelin sekä Joensuun toimistojen vastaava asianajaja. Lindbladilla on yli 30 vuoden kokemus yritysten juridiikasta. Hän on toimiston osakas ja toimitusjohtaja.

Markku Lindblad

Markku Lindblad

asianajaja, osakas Yritysjärjestely- ja yhtiötiimin vetäjä markku.lindblad@lindblad.fi Puhelin 020 749 8161
Sihteeri

Erityisosaamisena yritysjuridiikka ja välimiesoikeus

Markku Lindbladin vahvinta erikoisosaamisaluetta on yritysjuridiikka ja erityisesti yritysjärjestelyt, niihin liittyvät arvonmääritykset sekä sopimusoikeus. Lindblad on osallistunut lukuisiin yritysjärjestelyihin ja toiminut yritysten hallituksissa. Hänellä on kokemusta mm. yritysten osakas- ja johtajasopimuksista ja IPR-oikeuksista salassapitoon ja sitouttamiseen liittyvissä sopimusjärjestelyissä. Lindblad on hoitanut myös monia vaativia vahingonkorvausoikeuden asioita.

Markku Lindblad on valtuutettu toimimaan mentoriasiantuntijana Uudenmaan yrityshautomojen aloittavaa yritystoimintaa konsultoivassa mentoriverkossa. Hän on suorittanut Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Uudenmaan TE-keskusten yhteistyössä toteuttaman Business Mentor -valmennuksen ja saanut nimikkeen Auktorisoitu Business Mentor. Suomen Yrittäjät on myös hyväksynyt Lindbladin Yrityskaupan Puhemieheksi.

Lindblad on suorittanut Keskuskauppakamarin välimieskoulun ja toimii toimistomme välimiesprosesseja hoitavan tiimin vastuuhenkilönä. Hän on osallistunut useisiin välimiesoikeudenkäynteihin, joissa on käsitelty mm. osapuolten velvollisuuksien laiminlyöntejä hankkeissa ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä, agentti- ja osakassopimuksia sekä yrityskauppaan liittyviä vaatimuksia. Lindblad on myös toiminut osakeyhtiölain mukaisissa välimiesmenettelyissä vähemmistöosakkaiden uskotun miehen roolissa.

Lindbladin välimiesmenettelyissä on sovellettu mm. Keskuskauppakamarin välityslautakunnan (FAI), Stockholm Chamber of Commercen (SCC), Comi Ry:n (COMI) välimiesmenettelysääntöjä sekä välimiesmenettelylakia.

Pesänjakajana ja pesänselvittäjänä toimiminen sekä perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot, kuten avioeroihin liittyvät pesänjakamiset, kuuluvat Lindbladin osaamiskenttään. Hän on hoitanut toimiston vaativimpia kuolinpesiin liittyviä toimeksiantoja sekä luennoinut mm. kuolinpesistä yritysjärjestelyjen osapuolina, sopimuksista sekä veromuutoksista.

Viimeisimpiä töitäni

Bioneerit Group Oy muodostui yhtiörakenteen selkeyttämisen tuloksena

Asianajotoimisto Lindbladin avulla prosessi, jossa LVI-Bioneerit-konsernista tuli lopulta viiden tytäryhtiön emoyhtiö Bioneerit Group Oy, sujui hallitusti alusta loppuun.

» Lue lisää

AccessPoint hyödynsi Lindbladin apua tytäryhtiöfuusiossa

AccessPointin ostaman Secon Systems Oy:n sulauttaminen emoyritykseen oli pitkä prosessi, jossa Asianajotoimisto Lindblad vastasi luotettavasti eri vaiheiden vaatimista toimenpiteistä.

» Lue lisää

Lindblad auttoi Liljendals Bruk Ab:ta johtajasopimuksen teossa

Yhtiön kannalta merkittävään rooliin tulevien henkilöiden kohdalla sopimuksiin on syytä kiinnittää tarkkaa huomiota, ja esimerkiksi salassapitovelvoitteista sekä kilpailukiellosta on hyvä sopia selkeästi. Liljendals Bruk käytti Lindbladin apua sopimuksen muotoilussa.

» Lue lisää

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n hoitamana prosessi oli sujuva avaimet käteen -paketti, jossa asiakas pidettiin ajan tasalla vaiheiden kulusta.

» Lue lisää

Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenet saavat tarvitsemansa juridiset neuvot Lindbladilta

Yleisneuvontasopimuksen ansiosta Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenyrittäjien on helppo pyytää lakiasiantuntijan toimenpidesuosituksia esimerkiksi perunkirjoitusten yhteydessä nouseviin kysymyksiin.

» Lue lisää