Markku Lindblad

Markku Lindblad toimii kaikilla toimistoillamme ja on Helsingin, Lappeenrannan, Imatran sekä Joensuun toimistojen johtaja. Lindbladilla on lähes 30 vuoden kokemus yritysten juridiikasta. Lindblad on toimiston osakas ja toimitusjohtaja.

Markku Lindblad

Markku Lindblad

asianajaja, osakas Sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden tiimin vetäjäVero-oikeuteen erikoistunut asianajajaYritysjärjestely- ja yhtiö-oikeuden tiimin vetäjä markku.lindblad@lindblad.fi Puhelin 020 749 8161

Markku Lindbladilla on kokemusta mm. yritysten osakas- ja johtajasopimuksista ja IPR-oikeuksista salassapitoon ja sitouttamiseen liittyvissä sopimusjärjestelyissä. Hän on toiminut yritysten hallituksissa ja osallistunut lukuisiin yritysjärjestelyihin.

Lindblad on toiminut osakeyhtiölain mukaisissa välimiesmenettelyissä vähemmistöosakkaiden uskotun miehen roolissa useampia kertoja. Uskotun miehen tehtävänä on ottaa kantaa erityisesti lunastajan tarjoaman lunastushinnan oikeellisuuteen.

Lindblad on osallistunut useisiin välimiesoikeudenkäynteihin, joissa on ollut kysymys mm. teollisuuslaitosten ja tuotantolinjojen toimittamisesta toisiin maihin, toimeksiantojen käsitellessä mm. osapuolten velvollisuuksien laiminlyöntejä hankkeissa ja rahoitukseen sekä maksusuorituksiin liittyvissä kysymyksissä. Hän on osallistunut myös menettelyihin, joissa on ollut kysymys agentti- ja osakassopimuksista, yrityskauppaan liittyvistä vaatimuksista kuten vahingonkorvaus- ja maksusuorituksista sekä osakaslainoista.

Lindbladin välimiesmenettelyissä on sovellettu mm. Keskuskauppakamarin välityslautakunnan (FAI), Stockholm Chamber of Commercen (SCC), Comi Ry:n (COMI) välimiesmenettelysääntöjä sekä välimiesmenettelylakia.

Markku Lindblad toimii toimistomme välimiesprosesseja hoitavan tiimin vastuuhenkilönä. Prosessia hoitava tiimi valitaan sen mukaan mitä erikoisosaamista jutun hoitamisessa kulloinkin tarvitaan.

Lindblad on hoitanut myös monia vaativia yhtiö-, sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden asioita.

Markku Lindblad on suorittanut Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Uudenmaan TE-keskusten yhteistyössä toteuttaman Business Mentor -valmennuksen ja saanut 6.4.2006 nimikkeen Auktorisoitu Business Mentor. Markku Lindblad on valtuutettu toimimaan mentoriasiantuntijana Uudenmaan yrityshautomojen aloittavaa yritystoimintaa konsultoivassa mentoriverkossa.

Lindblad on suorittanut Keskuskauppakamarin välimieskoulutuksen.

Suomen Yrittäjät on hyväksynyt Lindbladin Yrityskaupan Puhemieheksi.

Palvelut
  • liikejuridiikka
  • vahingonkorvausoikeus
  • sopimusoikeus
  • konkurssioikeus
  • kuljetusoikeus
  • terveydenhoitoala


Sihteeri

Kerro itsestäsi ja taustastasi; miten olet päätynyt lakimieheksi?thumb_Markku-Lindblad3

Lakimiehen uraa aloin harkita lukiossa. Lakimiehen tehtävässä kiinnosti mahdollisuus käyttää neuvottelutaitoja. Myöskin työnkuva tuntui siinä vaiheessa varsin konkreettiselta. Työskentelin valmistuttuani muutaman vuoden toisen palveluksessa ja 1990 perustin Lakiasiaintoimisto Lindbladin silloin toiminimenä.

Mikä on parasta työssäsi?

Työssä on parasta ihmisten kanssa työskentely. Viihdyn erityisesti neuvotteluissa niin asiakkaiden kuin muiden toimeksiantoihin liittyvien osapuolten kanssa. Keskeinen lisäarvo asiakkaalle tulee nimenomaan siitä, että asiaa valmisteltaessa asiakkaalta saadaan kaikki olennaiset tiedot. Nimenomaan perusasioiden lisäksi saatavat tiedot voivat olla merkityksellisiä. Asiakkaan tavoitteet sekä asiakkaan asiassa kokemat riskit ja ongelmat ovat tärkeitä rakennettaessa juttua. Asianajajan tuoma lisäarvo konkretisoituu neuvotteluissa. Hyvä valmistautuminen sekä luovat ratkaisut johtavat hyviin tuloksiin. Neuvotteluiden takalukko voidaan purkaa, jos löydetään uusi lähestymiskulma asetelmaan ja win – lose asetelma voidaan kääntää win – win asetelmaksi.

Luovuuden käyttö on toinen asia, joka tässä työssä on parasta. Erityisesti yritysjärjestelyissä ja sopimuskuvioissa paras vaihtoehto ei ole aina se ensimmäiseksi mieleen tuleva. Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu sekä esitteleminen asiakkaalle siten, että asiakas hahmottaa vaihtoehtojen keskeiset erot on antoisaa.

Mitkä oikeudenalat ovat lähimpänä sydäntäsi?

Mieluiten työskentelen yritysjärjestelyiden sekä erilaisten sopimusasioiden parissa. Välimiesmenettelyt ovat myös lähellä sydäntäni.  Yritysjärjestelyissä yhdistyvät neuvotteluihin sekä luoviin ratkaisuihin liittyvät asiat. Nämä ovat läsnä myös sopimusasioissa. Välimiesmenettelyt ovat intensiivisiä asioita, joissa on tiivis aikataulu eikä tekemisen meininki lopu, vaan asia on vireillä koko prosessin ajan. Ratkaisuissa on kysymys asiakkaille olennaisista asioista.

Mitä teet työn vastapainoksi vapaa-ajallasi?

Vapaa-aikaa on leimannut kahden tyttären ja vaimon ratsastusharrastus. Ennen kuin tyttäret saivat omat ajokorttinsa hevosten kuljettamista varten, kuljetusosaston rooli oli useimpina viikonloppuina tarjolla. Viikonloput sujahtivat nopeasti erilaisten valmennusten ja eri puolella Suomea tapahtuneiden kisojen tiimoilla. Kisakentillä oli yleensä aina tarvetta ”hevospuomille”, joka pitää hevosia ja huolehtii muista huoltojoukkojen vastuulle kuuluvista hommista. Nykyisin hevosia ei tarvitse kuljettaa, eikä jokaiseen kisaan tarvitse osallistua. Nykyään voin valikoida ratsastustapahtumat, joihin osallistun ja saan olla rennosti yleisönä.

Mitkä ovat kolme asiaa, joista et luopuisi?

Perhe on luonnollisesti asia, josta ei mistään hinnasta halua luopua. Perheessäni on vaimo ja kaksi jo aikuista omillaan asuvaa tytärtä sekä vahvennuksena kaksi espanjan vesikoiraa.

Olisi vaikea luopua työskentelystä asianajajana. Työ vie helposti mukanaan ja tarjoaa neuvotteluissa sekä istuntosaleissa adrenaliiniryöppyjä.

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy: Henkilökuntamme muodostaa niin mahtavan tiimin, että olisi vaikea kuvitella työskentelevänsä jossain muualla.