Markku Lindblad

Markku Lindblad toimii kaikilla toimistoillamme ja on Helsingin, Mikkelin sekä Joensuun toimistojen vastaava asianajaja. Lindbladilla on yli 30 vuoden kokemus yritysten juridiikasta. Hän on toimiston osakas ja toimitusjohtaja.

Markku Lindblad

Markku Lindblad

asianajaja, osakas Yritysjärjestely- ja yhtiötiimin vetäjä markku.lindblad@lindblad.fi Puhelin 020 749 8161
Sihteeri

Asiantuntemuksen ydin

Erityisosaamisena yritysjuridiikka ja välimiesoikeus

Markku Lindbladin vahvinta erikoisosaamisaluetta on yritysjuridiikka ja erityisesti yritysjärjestelyt, niihin liittyvät arvonmääritykset sekä sopimusoikeus. Lindblad on osallistunut lukuisiin yritysjärjestelyihin ja toiminut yritysten hallituksissa. Hänellä on kokemusta mm. yritysten osakas- ja johtajasopimuksista ja IPR-oikeuksista salassapitoon ja sitouttamiseen liittyvissä sopimusjärjestelyissä. Lindblad on hoitanut myös monia vaativia vahingonkorvausoikeuden asioita.

Markku Lindblad on valtuutettu toimimaan mentoriasiantuntijana Uudenmaan yrityshautomojen aloittavaa yritystoimintaa konsultoivassa mentoriverkossa. Hän on suorittanut Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Uudenmaan TE-keskusten yhteistyössä toteuttaman Business Mentor -valmennuksen ja saanut nimikkeen Auktorisoitu Business Mentor. Suomen Yrittäjät on myös hyväksynyt Lindbladin Yrityskaupan Puhemieheksi.

Lindblad on suorittanut Keskuskauppakamarin välimieskoulun ja toimii toimistomme välimiesprosesseja hoitavan tiimin vastuuhenkilönä. Hän on osallistunut useisiin välimiesoikeudenkäynteihin, joissa on käsitelty mm. osapuolten velvollisuuksien laiminlyöntejä hankkeissa ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä, agentti- ja osakassopimuksia sekä yrityskauppaan liittyviä vaatimuksia. Lindblad on myös toiminut osakeyhtiölain mukaisissa välimiesmenettelyissä vähemmistöosakkaiden uskotun miehen roolissa.

Lindbladin välimiesmenettelyissä on sovellettu mm. Keskuskauppakamarin välityslautakunnan (FAI), Stockholm Chamber of Commercen (SCC), Comi Ry:n (COMI) välimiesmenettelysääntöjä sekä välimiesmenettelylakia.

Pesänjakajana ja pesänselvittäjänä toimiminen sekä perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot, kuten avioeroihin liittyvät pesänjakamiset, kuuluvat Lindbladin osaamiskenttään. Hän on hoitanut toimiston vaativimpia kuolinpesiin liittyviä toimeksiantoja sekä luennoinut mm. kuolinpesistä yritysjärjestelyjen osapuolina, sopimuksista sekä veromuutoksista.

Viimeisimpiä töitäni

RE Group hyödynsi Lindbladin osaamista osakevaihdossa ja sulautumisessa

Ensin toteutettu osakevaihto mahdollisti kolmen tytäryhtiön sulauttamisen emoyhtiöön yhdellä kertaa. Asianajotoimisto Lindbladin avulla prosessi saatiin vietyä läpi verotuksellisesta näkökulmasta mahdollisimman edullisesti.

Lue lisää »

Kutilan kanava Oy edistää kanavahankkeen etenemistä

Asianajotoimisto Lindblad valittiin lakiasiantuntijaksi valmistelemaan yli 15 miljoonan euron kanavahanketta edistävän osakeyhtiön perustamista. Tarvittavat yhtiöoikeudelliset dokumentit syntyivät sujuvassa yhteistyössä ja nopeasti.

Lue lisää »

Bioneerit Group Oy muodostui yhtiörakenteen selkeyttämisen tuloksena

Asianajotoimisto Lindbladin avulla prosessi, jossa LVI-Bioneerit-konsernista tuli lopulta viiden tytäryhtiön emoyhtiö Bioneerit Group Oy, sujui hallitusti alusta loppuun.

Lue lisää »

AccessPoint hyödynsi Lindbladin apua tytäryhtiöfuusiossa

AccessPointin ostaman Secon Systems Oy:n sulauttaminen emoyritykseen oli pitkä prosessi, jossa Asianajotoimisto Lindblad vastasi luotettavasti eri vaiheiden vaatimista toimenpiteistä.

Lue lisää »

Lindblad auttoi Liljendals Bruk Ab:ta johtajasopimuksen teossa

Yhtiön kannalta merkittävään rooliin tulevien henkilöiden kohdalla sopimuksiin on syytä kiinnittää tarkkaa huomiota, ja esimerkiksi salassapitovelvoitteista sekä kilpailukiellosta on hyvä sopia selkeästi. Liljendals Bruk käytti Lindbladin apua sopimuksen muotoilussa.

Lue lisää »

Lindblad apuna laajassa yhtiöittämishankkeessa

Tuleva maakuntauudistus, kilpailulainsäädännön muuttuminen ja tarve tehostaa toimintaa olivat taustasyinä siihen, että kolmen itäsuomalaisen IT- ja talousalalla toimivan, pääosin kuntaomisteisen yrityksen liiketoiminta siirrettiin Asianajotoimisto Lindbladin avustuksella kahteen uuteen yhtiöön.

Lue lisää »

Lindblad asiantuntijana mukana AccessPointin yrityskaupassa

Secon Systems Oy:n osakkeiden osto toteutui hallitusti Lindbladin avustuksella. Sitä edeltävä due diligence -tarkastus antoi AccessPointille tarvittavan ymmärryksen ostopäätöksen tueksi. 

Lue lisää »

Asianajotoimisto Lindblad mukana Avainapteekkien markkinointi Oy:n vaiheissa

Apteekkariosakkaiden omistama Avainapteekkien markkinointi -ketju on hyödyntänyt Lindbladin osaamista mm. osakassopimuksen laatimisessa. Yhteistyö on tuonut varmuuden siitä, että sekä yhtiön että osakkaiden etu on asianmukaisesti huomioitu.

Lue lisää »

LVI-Bioneerit Oy:n sukupolvenvaihdos toteutui varmoin askelin Lindbladin kanssa

Yritysjuridiikkaan erikoistuneen lakiasiantuntijan avulla sukupolvenvaihdosprosessi oli hallittu ja verotuksellisten näkökulmien huomioinnilla päästiin edullisimpaan lopputulokseen. 

Lue lisää »

Lindblad tarjoaa tarvittavan lakiosaamisen Konepaja Antti Ranta -konsernille

Lähes 14 vuoden yhteistyön aikana konsernin yhtiöt ovat saaneet Lindbladilta juridista apua mm. erilaisiin sopimuksiin, riidanratkaisuun ja konkurssiasioihin.

Lue lisää »