fbpx

12.5.2020

Juridiset palvelut saatavilla myös etänä

Lakiasiantuntijapalveluiden tarve ei poikkeustilanteessakaan vähene, vaan yritykset ja yksityishenkilöt kohtaavat juridista apua vaativia tilanteita samalla tavalla kuin muulloinkin. Asioiminen toimistomme juristien kanssa on joka tilanteessa sujuvaa ja turvallista.

Monet palvelumme onnistuvat täysin etänä

Olemme jo aiemmin tarjonneet palveluita myös etänä, ja hyvin suuri osa palveluistamme on mahdollista hoitaa ilman kasvokkaiskontaktia. Lakimiehemme ovat tottuneet hoitamaan asiat niin toimiston sisällä kuin kollegojen ja asiakkaiden kanssa etänä.

Toimeksianto on helppo tehdä sivuillamme lomakkeen kautta. Tarvittavien tietojen ja asiakirjojen toimittaminen meille onnistuu sähköpostin välityksellä, ja puhelimitse tai videoneuvottelujen avulla asiaa voidaan käydä läpi tarkemmin.

Videoneuvottelu voidaan toteuttaa joko toimistomme käyttämällä videoneuvotteluohjelmistolla tai asiakkaan omalla ohjelmistolla. Videoneuvottelussa on helppo yhdistää ääni, kuva ja tarvittavat asiakirjat. Asian käynnistämisen jälkeen asiakirjaluonnokset toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai niitä käydään läpi videoneuvottelun yhteydessä. Toimistomme lakimiehet ovat jo useamman vuoden ajan käyneet neuvottelut niin asiakkaiden kuin muiden asiaan liittyvien osapuolten kanssa pitkälti videoneuvotteluina tai puhelinneuvotteluina, joihin voidaan yhdistää kerralla tarvittavat henkilöt.

Videoneuvottelu sopii hyvin monen tyyppisten asioiden hoitoon. Videoneuvottelun avulla on saatu aikaan yrityskauppoja, pidetty yhtiökokouksia, toimituskokouksia kuolinpesissä, sovittu avioerotilanteessa ositukseen liittyvistä kysymyksistä ja muista eri toimistomme lakimiesten osaamisalueisiin liittyvistä asioista.

Käytössämme on lisenssit, joilla neuvottelujen lopputulokset eli sopimukset tai kauppakirjat voidaan allekirjoittaa sähköisesti. Tarvittavan asian mukaan voidaan käyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai kevyempää tunnistautumistapaa. Näin onkin tehty monenlaisia kauppoja ja asiakirjoja. Prosessi on vaivaton ja käytännössä sama kuin mitä esimerkiksi pankit käyttävät sähköisessä laina-asiakirjojen allekirjoitusprosessissa.

Hyvä esimerkki etänä hoidetusta palvelusta on Liljendals Bruk Ab:lle tarjoamamme apu johtajasopimuksen teossa. Uudelle myyntijohtajalle tehtävä sopimus saatiin valmiiksi parissa päivässä puhelimitse ja sähköpostitse viestien. Tutustu referenssiin täältä ».

Esimerkiksi seuraavia palveluita voimme tarjota täysin etänä:

Perhe- ja perintöoikeus

Ositus- ja perinnönjakosopimus (asiakkaan omat todistajat)
Perinnönjakokirja

Yhtiöoikeus

Arvonmääritys
Laskelmat sukupolvenvaihdoshuojennuksesta sekä verotuksesta
Välimiesoikeusasian peruskartoitus

Sopimusoikeus

Osakassopimus
Agenttisopimus
Jälleenmyyntisopimus
Yhteistyösopimus
Myyntisopimus
Alihankintasopimus
Johtajasopimus
Velkakirjan laatiminen
Kauppakirjan laatiminen

Työoikeus

Työsopimusmallin laatiminen
YT-menettelyyn ja työvoiman vähentämiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöoikeus

Kiinteistön tai asunto-osakkeen kauppakirjamalli ja näiden tarkistaminen

Meillä on erilaisia mallinnettuja kiinteähintaisia palveluita, jotka sopivat erityisen hyvin etäpalveluihin. Sellaisia ovat muun muassa arvonmääritys ja sukupolvenvaihdoshuojennusten laskeminen sekä verottajan käyttämän sukupolvenvaihdosarvon laskenta yrityksen osakkeille.

Tutustu myös toimistomme muihin tuotepaketteihin ».

Hyvällä valmistelulla lähikontaktit voidaan minimoida

Voimme tehdä sähköisesti lähes kaiken sen, minkä voimme tehdä kasvotustenkin – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Nekin palvelut, joissa koko prosessi ei onnistu etänä, pyrimme hoitamaan mahdollisimman pitkälle ilman lähikontaktia. Esimerkiksi testamentin teossa vain allekirjoittamiseen tarvitaan konkreettista läsnäoloa, ja testamenttipohjan voimme tehdä sähköisesti valmiiksi.

Juridista osaamista vaativia asioita ei siis ole syytä jättää edistämättä poikkeustilanteen ja rajoitusten aikana. Meidän kanssamme niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin lakiapua edellyttävät kysymykset hoituvat sujuvasti eteenpäin haasteellisesta tilanteesta huolimatta.

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla

Kerromme tarvitsemaasi palveluun liittyvistä etäpalvelumahdollisuuksista ja myös niistä mallinnetuista tuotteista, joita ei vielä ole viety kotisivuillemme saakka. Tervetuloa palveltavaksi!

Asianajaja Markku Lindblad

Toimistojemme yhteystiedot löydät täältä ».

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad