fbpx

Artikkeleita aiheesta: vahingonkorvaus

Perustajarakennuttajan vastuu

Uuden asunto-osakeyhtiön virhetilanteisiin sovelletaan asuntokauppalain 4 lukua. Lain mukaan sekä ostajat eli osakkeenomistajat että asunto-osakeyhtiö voivat vedota virheisiin. Yhtiö vetoaa ...

Lue lisää

Mikä on välillinen vahinko ja miten se korvataan?

Välillinen vahinko on epäsuoraa vahinkoa. Välillinen vahinko on tyypillisesti haitta, joka ilmenee muina, kuin suoranaisina kuluina. Välillisen vahingon vastakohta on ...

Lue lisää

Laitteiden korjaamiseen liittyvät vastuut

Laitteen huolto perustuu yleensä osapuolten keskinäiseen sopimukseen. Sopimussuhteissa lähtökohtana on, että sopimukset on pidettävä. Ellei henkilö täytä sopimukseen perustuvaa velvoitettaan, ...

Lue lisää

Tekijänoikeuden loukkaus

Tekijänoikeudesta lyhyesti Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän lähtökohtaista yksinoikeutta päättää teoksensa käytöstä. Tällöin muilla ei ole oikeutta käyttää teosta ilman tekijän lupaa. Tekijänoikeus ...

Lue lisää

Aiesopimus

Mikä on aiesopimus? Aiesopimus on lähtökohtaisesti juridisesti velvoittamaton sopimus, joka solmitaan pääsopimuksen esitoimena. Aiesopimus tai ehkä englanniksi enemmän kuvastava termi ...

Lue lisää

Työsyrjintä

Työsyrjintä tarkoittaa sitä, että työnantaja tai tämän edustaja asettaa työnhakijan tai työntekijän eriarvoiseen asemaan muihin vastaavassa tilanteessa oleviin työntekijöihin verrattuna ...

Lue lisää

Oikeustapauskommentaari KKO 2013:58

Tämä korkeimman oikeuden (KKO) ratkaisu, joka annettiin heinäkuun alussa, on mielenkiintoinen monesta eri syystä. Päätös käsittelee Suomen ja EU-lainsäädännön välistä ...

Lue lisää

Vahingonkorvausvelvollisuus oikeudenkäyntikuluista

Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ostajan ja hänen sopimuskumppaninsa oikeudenkäyntikuluista korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2012:101 perusteella A oli elinkeinonharjoittajana ostanut B Oy:ltä käytetyn ...

Lue lisää

Kauppakirja on sitova sopimus

Kaupan osapuolet laativat useasti kauppakirjan tavaran tai palvelun ostamisesta. Myyjän päävelvoite on toimittaa tavara ja ostajan päävelvoite on maksaa kauppahinta. ...

Lue lisää

Työrauhavelvollisuuden rikkominen

Työtuomioistuimen ratkaisu TT 2013-45 – lakko, työrauhavelvollisuuden rikkominen, valvontavelvollisuus Työtuomioistuin on 26.3.2013 antamassaan ratkaisussa TT 2013-45 ottanut kantaa työrauhavelvollisuuteen sekä ...

Lue lisää

Välittömät ja välilliset vahingot kauppalain mukaisessa irtaimen kaupassa

KKO 2012:101 Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2012:101 ottanut kantaa välillisten ja välittömien vahinkojen suhteeseen ja korvaamiseen irtaimen kaupassa. Välitön vai ...

Lue lisää

Vahingonkorvauksesta kaupan purkutilanteessa kauppalain mukaan

Esityksen tarkoituksena on tarkastella tammikuun 1. päivänä 1988 voimaan tulleen kauppalain säännösten valossa kauppasopimusta kahden elinkeinonharjoittajan välillä, jonka mukaan toinen ...

Lue lisää

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad