Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt ja yritysjuridiikka ylipäänsä ovat Asianajotoimisto Lindbladin vahvaa erikoisosaamisaluetta. Avustamme yrityksiä, ostajia, myyjiä ja näiden rahoittajia erilaisissa yritysjärjestelyissä, oli kyseessä sitten yrityksen perustaminen, yrityksen ostaminen, yrityksen myyminen, liiketoimintakauppa tai yrityskauppa.

Neuvomme yksilöllisesti erilaisten yritysjärjestelyjen hoidossa. Yrityskauppoihin erikoistuneet lakimiehemme toimivat yhteistyössä muiden alan asiantuntijoiden kanssa muun muassa yrityskaupan rahoitukseen ja järjestelyn verotukseen liittyen, jotta yritysjärjestelyt sujuisivat mutkattomasti. Autamme yrityksen arvon selvittämisessä ja meillä on tehokkaat menetelmät yrityksen arvonmäärityksen hoitamiseen.

Advoc-ketjun jäsenenä autamme myös kansainvälisissä yritysjärjestelyissä.

Tarkemman kuvan yritysjärjestelyihin liittyvistä palveluistamme saat, kun tutustut referensseihimme. Olemme auttaneet mm. Outokummun Energiaa, Taipalsaaren Lämpö Oy:tä, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskusta, RE Groupia ja AccessPointia.

Uusien yritysten perustaminen ja neuvonta

Hoidamme uusien yritysten perustamiseen liittyviä toimeksiantoja. Yrityksen perustaminen on monivaiheinen prosessi, jossa lakiasiantuntemuksesta on suuri apu. Lakimiehemme ovat auttaneet menestyksekkäästi lukuisia yrityksiä yrittämisen alkutaipaleella sekä avustaneet myös useita kansainvälisiä yrityksiä toiminnan käynnistämisessä Suomessa.

Yhtiöoikeudellinen osaaminen yrityskaupan tukena

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat ja niiden menestyksellinen toteutus edellyttävät useimmiten oikeudellista asiantuntemusta, koska jo pelkästään dokumentaation laatimisessa tarvitaan yritystoimintaa koskevan lainsäädännön osaamista sekä kykyä soveltaa osaamista mitä erilaisimpiin kohdeyrityksiin ja kaupantekotilanteisiin. Yrityksen arvon realistinen ja perusteltu määrittäminen on tärkeä osa yrityskauppaa tai yrityksen pääomittamista.

Kaupan kohteen ja sen toimialan huolellinen tutkiminen on tarpeen onnistuneen yrityskaupan varmistamiseksi. Kaupan kohteen tarkastuksen eli due diligencen kautta ostaja saa tiedot, joiden perusteella hän voi arvioida kattavasti liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia.

Yrityskauppaan liittyvät sopimukset

Jäsennelty vastuusuhteista sopiminen on yrityskaupan yhteydessä tärkeää. Yhtiömuodosta riippuen on myös selvitettävä liiketoimintaan liittyvien sopimusten jatkuvuus sekä niihin liittyvä vastuun jakautuminen yrityskaupan jälkeen.

Osakassopimusten ja toimitusjohtajasopimuksen laatimiset hoidetaan usein yrityskaupan yhteydessä. Yrityskauppaprosessissa on myös syytä muistaa sen eri vaiheisiin liittyvät sopimukset. Varsinaisen kauppakirjan ohella salassapitosopimus, aiesopimus ja esisopimus ovat olennaisia osia hyvin hoidetussa yrityskaupan kokonaisuudessa.

Yrityksen pääomarakenne ja sen vaikutus yrityskauppaan

Yrityksen ostaminen vaatii myös rakenteellisten ratkaisujen tekemistä; tehdäänkö osakekauppa vai liiketoimintakauppa. Valinta vaikuttaa olennaisesti kauppahinnan saajaan, myyntivoiton verotukseen sekä sopimusten ja vastuiden siirtymiseen.

Usein yrityksen tase vaatii keventämistä tai vahvistamista ennen suunniteltua yrityskauppaa, ja varsinaista kauppaa edeltävät rakennejärjestelyt ovatkin merkittävä osa yritysjärjestelyä. Tilanteessa saattaa olla järkevää harkita esimerkiksi yrityksen jakautumista tai sulautumista, liiketoimintasiirtoa, osakevaihtoa tai osakeantia. Kaikilla näillä on erilaiset vaikutukset omistuksen, verotuksen sekä osapuolten oikeudellisen aseman kannalta, mutta useimmiten yritysjärjestelyt eivät oikein tehtyinä aiheuta lainkaan veroseuraamuksia. Kerromme aihepiiristä mielellämme lisää.

On myös huomioitava, että suuret yritysjärjestelyt kuuluvat yrityskauppavalvonnan piiriin, ja silloin kokonaisuus on tavallista työläämpi. Autamme asiantuntemuksella valvontahankkeen tehokkaassa läpiviennissä.

Pää leijonan kidassa from Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy

Yrityskaupan rahoitus ja verotusnäkökulman huomiointi

Voimme olla mukana muiden alan asiantuntijoiden kanssa auttamassa yrityskaupan rahoitus- ja verotusnäkökulmissa, jotta yritysjärjestelyt onnistuvat mahdollisimman järkevästi.

Yritysten kasvuvaiheeseen liittyvät usein rahoituskierrokset. Olemme avustaneet useita yrityksiä niiden hankkiessa rahoitusta sijoittajilta tai pääomasijoittajilta tai muilta rahoittajilta. Rahoitukseen liittyvien sopimuskokonaisuuksien hallinta edellyttää asiantuntemusta. Yrityksen arvonmääritys on tärkeä osa kokonaisuutta ja rahoituksen ehtoihin liittyvät kysymykset ovat myös keskeisiä, sillä ratkaisut vaikuttavat liikkumavaraan seuraavilla rahoituskierroksilla. Käytössämme on kustannustehokas menetelmä yrityksen arvonmääritykseen – lue arvonmäärityspalvelustamme lisää täältä ».

Järjestelyyn liittyvien kaupallisten ja ennakoitavien veroriskien selvittäminen ennaltaehkäisee yllättäviä käänteitä yrityskaupan toteutumisen jälkeen. Jos suunniteltuun järjestelyyn tai sen arvostukseen tai muihin verotuksellisiin kysymyksiin liittyy epävarmuutta, on järkevää pyytää verottajalta ennakkoratkaisu. Autamme mielellämme ennakkoratkaisun hankkimisessa sekä sen arvioimisessa, onko ennakkoratkaisulle tarvetta.

Yrityskauppaan liittyvän riidanratkaisun ennakointi varmistaa osapuolten asemaa

Yrityskaupasta sovittaessa on tärkeää sopia myös siitä, miten mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan. Onko osapuolella varaa siihen, että vastapuoli ei maksa kauppahintaa tai muutoin toimii sopimuksen vastaisesti? Yrityksen olemassaolo voi vaarantua, jos erimielisyys osakkeiden oikeasta omistajasta tai yrityskaupan voimassa pysymisestä (purkamisesta) on vuosikausia epäselvä. Selkeät ja tehokkaat lausekkeet kauppakirjassa varmistavat sen, että yrityskaupan osapuolet voivat saada täytäntöön pantua oikeutensa tehokkaasti ja järkevässä ajassa. Selkeys auttaa myös erimielisyyksistä neuvoteltaessa.

Avustamme yritysjuridiikan asioissa, jotka liittyvät mm.

 • yrityksen ostamiseen ja yrityksen myymiseen
 • osake- ja liiketoimintakauppaan sekä liiketoimintasiirtoon
 • omien osakkeiden luovutukseen ja hankintaan
 • fuusioon eli sulautumiseen ja jakautumiseen tai muihin yritysjärjestelyihin
 • yritysten perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen
 • sopimusten jatkuvuuteen ja vastuun jakautumiseen yrityskaupan jälkeen
 • sijoittajien ja pääomasijoittajien mukaantuloon
 • yrityksen arvon määritys ja yrityksen arvo siihen liittyvine kysymyksineen
 • yrityksen rahoitusvaihtoehtojen kartoitukseen ja pääomarakenteen muokkaamiseen
 • kaupan kohteen tarkistamiseen (due diligence eli DD)
 • yrityskauppaan tai yritysjärjestelyyn liittyvään riitojen, kuten välimiesmenettelyjen ja oikeudenkäyntien, ratkaisuun sekä sovintomenettelyihin.