Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt

Asianajotoimisto Lindblad avustaa yritystä, ostajia, myyjiä ja näiden rahoittajia erilaisissa yritysjärjestelyissä, olipa mielessä yrityksen ostaminen, yrityksen myyminen, liiketoimintakauppa tai yrityskauppa. Neuvomme yksilöllisesti erilaisten yritysjärjestelyjen hoidossa. Yrityskauppoihin erikoistuneet lakimiehemme toimivat yhteistyössä muiden alan asiantuntijoiden kanssa muun muassa yrityskaupan rahoitukseen ja järjestelyn verotukseen liittyen, jotta yritysjärjestelyt sujuisivat mutkattomasti. Autamme myös yrityksen arvon selvittämisessä. Meillä on tehokkaat menetelmät yrityksen arvonmäärityksen hoitamiseen.

Uusien yritysten perustaminen ja neuvonta

Hoidamme myös uusien yritysten perustamiseen liittyviä toimeksiantoja. Lakimiehemme ovat auttaneet menestyksekkäästi lukuisia yrityksiä yrittämisen alkutaipaleella sekä avustaneet myös useita kansainvälisiä yrityksiä toiminnan käynnistämisessä Suomessa.

Rahoituskierroksilla avustaminen

Yritysten kasvuvaiheeseen liittyvät usein rahoituskierrokset. Olemme avustaneet useita yrityksiä niiden hankkiessa rahoitusta sijoittajilta tai pääomasijoittajilta tai muilta rahoittajilta. Rahoitukseen liittyvien sopimuskokonaisuuksien hallinta edellyttää asiantuntemusta. Yrityksen arvonmääritys on tärkeä osa kokonaisuutta. Rahoituksen ehtoihin liittyvät kysymykset ovat myös keskeisiä. Ratkaisut vaikuttavat liikkumavaraan seuraavilla rahoituskierroksilla. Käytössämme on kustannustehokas menetelmä yrityksen arvonmääritykseen.

Yhtiöoikeudellinen osaaminen yrityskaupan tukena

Yritysjärjestely, yrityskauppa ja niiden menestyksellinen toteutus edellyttää useimmiten oikeudellista asiantuntemusta, koska jo pelkästään dokumentaation laatiminen edellyttää yritystoimintaa koskevan lainsäädännön osaamista ja kykyä soveltaa osaamista mitä erilaisimpiin kohdeyrityksiin ja kaupantekotilanteisiin. Yrityksen arvon realistinen ja perusteltu määrittäminen on tärkeä osa yrityskauppaa tai yrityksen pääomittamista.

Kaupan kohteen ja sen toimialan huolellinen tutkiminen, jäsennelty vastuusuhteista sopiminen ja järjestelyyn liittyvien kaupallisten ja ennakoitavien veroriskien selvittäminen ovat onnistuneen yrityskaupan tunnusmerkkejä. Yhtiömuodosta riippuen on myös selvitettävä liiketoimintaan liittyvien sopimusten jatkuvuus sekä niihin liittyvä vastuun jakautuminen yrityskaupan jälkeen. Yrityksen ostaminen vaatii rakenteellisten ratkaisujen tekemistä; tehdäänkö osakekauppa vai liiketoimintakauppa. Valinta vaikuttaa olennaisesti kauppahinnan saajaan, myyntivoiton verotukseen sekä sopimusten ja vastuiden siirtymiseen.

Vaihtoehtoina yrityskaupan toteutustavalle voi olla myös liiketoimintasiirto, osakevaihto tai vaikka osakeanti. Kaikilla näillä on erilaiset vaikutukset omistuksen, verotuksen sekä osapuolten oikeudellisen aseman kannalta.

Yrityksen pääomarakenne ja sen vaikutus yrityskauppaan

Usein yrityksen tase vaatii keventämistä (tai vahvistamista) ennen suunniteltua yrityskauppaa. Olemme tehneet useille yrityksille muun muassa taseen muokkausta fuusiolla (sulautuminen), jakautumisella, omien osakkeiden hankinnalla tai muulla vastaavalla toimella. Useat yritysjärjestelyt eivät oikein tehtyinä aiheuta lainkaan veroseuraamuksia. Kerromme aihepiiristä mielellämme lisää.

Pää leijonan kidassa from Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy

Riidanratkaisun ennakointi varmistaa osapuolten asemaa

Yrityskaupasta sovittaessa on tärkeää sopia myös siitä miten mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan. Onko osapuolella varaa siihen, että vastapuoli ei maksa kauppahintaa tai muutoin toimii sopimuksen vastaisesti? Yrityksen olemassaolo voi vaarantua, jos erimielisyys osakkeiden oikeasta omistajasta tai kaupan voimassa pysymisestä (purkamisesta) on vuosikausia epäselvä. Selkeät ja tehokkaat lausekkeet kauppakirjassa varmistavat sen, että osapuolet voivat saada täytäntöön pantua oikeutensa tehokkaasti ja järkevässä ajassa. Selkeys auttaa myös erimielisyyksistä neuvoteltaessa.

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.

 • yrityksen ostamiseen ja yrityksen myymiseen
 • osake- ja liiketoimintakauppaan sekä liiketoimintasiirtoon
 • omien osakkeiden luovutukseen ja hankintaan
 • fuusioon eli sulautumiseen ja jakautumiseen tai muihin yritysjärjestelyihin
 • yritysten perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen
 • sopimusten jatkuvuuteen ja vastuun jakautumiseen yrityskaupan jälkeen
 • sijoittajien ja pääomasijoittajien mukaantuloon
 • yrityksen arvon määritys ja yrityksen arvo siihen liittyvine kysymyksineen
 • yrityksen rahoitusvaihtoehtojen kartoitukseen ja pääomarakenteen muokkaamiseen
 • kaupan kohteen tarkistamiseen (Due diligence eli DD)
 • yrityskauppaan tai yritysjärjestelyyn liittyvään riitojen, kuten välimiesmenettelyjen ja oikeudenkäyntien, ratkaisuun sekä sovintomenettelyihin.